RƯỢU NGON CỦA THÁNG 9 10 11

Từ ngày 01.09.2019 đến hết ngày 31.11.2019, Hoang Yen Group dành tặng ưu đãi rượu hấp dẫn dành cho thực khách với giá bất ngờ

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO HOÀNG YẾN BUFFET PREMIER, HOÀNG YẾN VIETNAMESE CUISINE, STIX RESTAURANT, VÀ HOÀNG YẾN HOTPOT (chi nhánh Hồ Bán Nguyệt)

Giá chỉ còn 695.000++VNĐ  (Giá cũ: 795.000+̶+̶V̶N̶Đ̶) 

Chỉ áp dụng tại Hoàng Yến Buffet Premier, Hoàng Yến Vietnamese Cuisine, Stix Restaurant và Hoàng Yến Hotpot (chi nhánh Hồ Bán Nguyệt)

HYG_WOTM91011-)1(1000x1000)

 

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO HOÀNG YẾN BUFFET, HOÀNG YẾN HOTPOT, TRỐNG CƠM VÀ CHẢO CÁ

Giá chỉ còn 495.000+VNĐ  (Giá cũ: 675.̶0̶0̶0̶+̶V̶N̶Đ̶) 

Chỉ áp dụng tại Hoàng Yến Buffet, Hoàng Yến Hotpot, Trống Cơm và Chảo Cá.

HYG_WOTM91011-)2(1000x1000)

Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng khi khách hàng thực hiện đầy đủ các điều kiện và Ban Quản Lý nhà hàng sẽ là người quyết định cuối cùng