NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

  • Accepted file types: pdf, doc.
    Vui lòng update CV tại đây, tên CV để theo cấu trúc: HYG_Vị trí ứng tuyển_Tên Ứng Viên _Ngày/tháng/năm sinh